Privacy Policy

Denne personvernserklæringen er fastlagt i samarbeid med Ruby Rejser ApS, CVR-nr. 18422298 siden SKIERS samarbeider med Ruby Rejser ApS. Når "Ruby Rejser ApS", "Ruby Rejser", "vi", "oss" eller "våre" nevnes, henviser vi derfor både til Ruby Rejser og SKIERS. Personvernserklæringen gjelder for alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

 

1. Om Ruby Rejser

Ruby Rejser holder til i Aarhus, men har gjester fra hele verden. Les mer om Ruby Rejser her.

Som ledd i firmaet innsamler og behandler Ruby Rejser personopplysninger med henblikk på oppfyllelse av formålene som er beskrevet i denne Personvernserklæringen. Ruby Rejser er dataansvarlig i forhold til behandlingen av personopplysningene til disse formålene.

Hvis du har spørsmål til Personvernserklæringen eller til vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss her:

Europaplads 16, 1. sal
8000 Aarhus C
Danmark

Epost: ruby@ruby-rejser.dk

  

2. Datasikkerhet er viktig for oss

For oss er ansvarlig behandling av personopplysninger som innsamles som ledd i driften av firmaet avgjørende for våre forretningsmål og omdømme. I denne Personvernserklæringen redegjør vi for hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan personopplysningene dine innsamles og anvendes når du er kunde, leverandør eller samarbeidspartner hos Ruby Rejser, og hvordan du kan få innsikt i dine egne personopplysninger.

   

3. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Ved en identifiserbar fysisk person forstås det som en person som, direkte eller indirekte, kan identifiseres, blant annet ved et identifikasjonsnummer eller et er flere elementer som er særlige for en persons identitet.

  

4. Hvilken type persondata behandler vi om deg og hvorfor?

De opplysningene vi samler inn om deg blir brukt til forskjellige formål i forbindelse med kundeforholdet ditt og driften av Ruby Rejsers forretning. De innsamlede opplysningene kan variere, alt etter om du er kunde, leverandør eller samarbeidspartner, men generelt vil det være opplysninger vedrørende kundeadministrasjon, leverandøradministrasjon samt opplysninger vedrørende Ruby Rejsers rettigheter og forpliktelser.

Manglende avgivelse av personopplysninger fra din side kan bety at Ruby Rejser vil være ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med ditt kunde- eller leverandørforhold.

Ruby Rejser innsamler og behandler som utgangspunkt alene vanlige personopplysninger. I noen konkrete tilfeller i forbindelse med bestilling av en reise kan det være nødvendig for oss i et begrenset omfang å behandle følsomme personopplysninger (f.eks. opplysninger om spesialmenyer på en flyreise eller opplysninger om behov for spesielle assistanse på reisen din) samt opplysninger om personnumre (f.eks. i forbindelse med passkopi i anledning av hjelp til visumsøknad) for å kunne levere den ønskede reisen til deg.

De opplysningene som vi samler inn, avhenger av hvordan du interagerer med oss. F.eks. hvis du bestiller en tur med oss, vil vi sannsynligvis be om mer informasjon enn hvis du ber om en brosje eller en kontaktforespørsel eller hvis du surfer rundt på nettsiden vår. Vi kan samle inn, lagre, bruke og overføre forskjellige typer personlige opplysninger om deg, hvilket vi har oppsummert i boksen her.

Detaljer om deg: ditt for- og etternavn, sivilstand, tittel, kjønn, epost-adresse, telefonnumre, fødselsdato, lojalitetsmedlemopplysninger, dine grunner til å reise, måltids- og andre reisepreferanser eller kostbehov.

 

Betalingsopplysninger: Dine bankopplysninger og betalingskortopplysninger når du gjennomfører en booking hos oss. Detaljer om betalinger til og fra deg og andre detaljer om produkter og tjenester som du har kjøpt hos oss.

 

Identifikasjonsdokumenter: Hvis du reiser på en rute hvor det kreves forhåndsopplysninger om passasjerer (API), pass- eller identitetskortopplysninger, herunder passnummeret ditt, det landet hvor passet ditt er utstedt og utløpsdatoen.

 

Detaljer om bookingen din hos oss: Detaljer som hvor du flyr fra og til; dine bookingopplysninger (inklusiv andre personer på bookingen); eventuelle opplysninger om din reise videre hvis det er relevant; detaljer om opplevelser og utflukter som er booket via oss; krav til bagasje; informasjon om oppgraderinger; lounge-besøk; setepreferanser; måltidspreferanser eller -krav; detaljer om eventuelle særlige krav til assistanse og andre relevante opplysninger så vi kan gi deg den reisen eller tjenesten du har kjøpt hos oss.

 

Detaljer fra dine interaksjoner med oss: Opplysninger om interaksjoner eller samtaler med oss og våre medarbeidere, herunder når du henvender deg, kommenterer, klager eller sender feedback til oss. Dette kan også inkludere brukernavn og passord, dine interesser, markedsføringspreferanser og svar på undersøkelser.

 

Din bruk av våre systemer og tjenester: Dette inkluderer hvordan du bruker nettsiden vår, app, forhandlere, call-sentre og/eller sosiale medier, IP-adresser og informasjoner som du skriver eller legger ut på sosiale medier.

 

Søknader: Din CV, arbeidshistorie, utdannelsesmessige detaljer og den stillingen du søker hvis du søker en stilling hos oss.

 

Særlige datatyper: Under visse omstendigheter kan vi bli nødt til å innsamle opplysninger fra deg som kan anses som personfølsomme opplysninger. Dette gjelder f.eks.:

- Opplysninger om helsetilstanden din: Ved å kjenne til dine kostbehov og eventuelle medisinske forhold, kan det sikres at turen er egnet til deg og eventuelle nødvendige justeringer kan foretas.

- Opplysninger om din religion: Hvis du f.eks. angir en måltidspreferanse som indikerer en bestemt religion, som et kosher- eller halal-måltid.

 

Vi forsøker å begrense innsamlingen vår av personfølsomme opplysninger til minst mulig. Med mindre vi har en spesifikk lovlig grunn til å bruke disse opplysningene, vil vi be om ditt samtykke til å innsamle dem.

 

Se følgende utdypninger for hvilke data vi innsamler for henholdsvis våre kunder og leverandører.

4.1 Opplysninger som gjelder våre kunder

Opplysninger som du gir oss når du bestiller en reise enten via nettsiden vår eller via kontakt til en av våre reiserådgivere, herunder kontaktopplysninger (fornavn, mellomnavn, etternavn, adresse, telefonnummer, epost-adresse og evt. stilling), personnummer (til visumsøknad), passnummer, bankopplysninger, betalingskortopplysninger, opplysninger som du gir oss i forhold til særlige preferanser på reisen (bla. spesialkost, spesial-assistanse i forbindelse med handicap eller annen sykdom), opplysninger om høyde, vekt, størrelse i klær og sko (brukes til bestilling av utstyr), formålet med reisen, opplysninger om hvilke språk du snakker, statsborgerskap, medlem av våre samarbeidspartneres foreninger, kontaktinformasjon på pårørende, opplysninger som du gir om preferanser i forhold til markedsføring eller kommunikasjon samt opplysninger du gir hvis du kontakter oss med spørsmål, for å innberette et problem eller når du ellers henvender deg til oss i forbindelse med ditt kundeforhold til oss.

4.2 Opplysninger som gjelder våre leverandører og samarbeidspartnere

 Opplysninger som du gir oss i forbindelse med inngåelse av en leveranse- eller samarbeidsavtale, herunder kontaktopplysninger (jobb, tittel, fornavn, mellomnavn, etternavn, adresse, telefonnummer og epost-adresse), opplysninger du gir oss om dine preferanser i forhold til markedsføring eller kommunikasjon samt opplysninger du gir oss hvis du kontakter oss med spørsmål, for å innberette et problem eller når du ellers kontakter oss som ledd i vårt samarbeid.

  

5. Hvordan innsamler vi opplysningene dine?

Alt avhengig av dine interaksjoner med oss kan vi innsamle opplysninger på følgende måter:

Direkte interaksjoner: Du kan opplyse om din identitet, kontaktopplysninger og økonomiske opplysninger ved å utfylle formularer eller ved å være i kontakt med oss via telefon, epost eller på annen måte. Dette inkluderer den personlige informasjonen du angir når du:

Booker eller søker etter en ferie eller annen tjeneste (så som fly, cruise, hotell-lounge, transport eller særlig assistanse) via en av våre nettsider, eventuelle apper vi bruker, call-sentre m.m.

Utfyller en del av bookingopplysningene på nettsiden vår, men ikke ferdiggjør reservasjonen.

Forespør om en brosjyre, melder deg på nyhetsbrev eller deltar i konkurranser, kampanjer (f.eks. via sosiale medier, epost eller på nettsiden vår), spørreskjemaer eller markedsundersøkelser.

Oppretter en konto på nettsiden vår og inntaster opplysninger på online formularer.

Søker en stilling hos oss via epost eller via nettsiden vår.

Gir oss opplysninger om en ulykke, sykdom eller hendelse som har oppstått eller annen feedback.

Kontakter oss via call-senter, pressekontor, sosiale medier, post, epost eller Messenger. Våre interaksjoner med deg kan bli overvåket med formål om å forbedre vår kundeservice, kvalitetssikring, trening, sikkerhet og generelle forretningsmål.

Deltar i noen av våre arrangementer.

Automatiserte teknologier eller interaksjoner

Når du interagerer med nettsiden vår, kan vi automatisk innsamle tekniske opplysninger om ditt utstyr, browsinghandling og -mønstre. Vi samler disse personlige informasjonene inn ved hjelp av cookies, serverloggfiler og andre lignende teknologier. Se vennligst vår Cookies-politikk for ytterlig informasjon.

Tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder

Vi mottar muligvis personlige opplysninger om deg fra forskjellige tredjeparter som angitt under:

Flyselskap, hotellutbydere eller andre parter som vi samarbeider med hvis du inngir en klage til dem

Analyseutbydere

  

6. Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Ruby Rejser behandler dine personopplysninger til oppfyllelse av de formålene som er anført under. Bemerk at ikke samtlige av formålene, kategoriene av opplysninger, mottakere av opplysninger eller typer av behandling av opplysninger gjelder for deg i alle tilfeller.

Ruby Rejser behandler utelukkende dine personopplysninger i det omfang det er nødvendig i forbindelse med ditt kunde-, leverandør- eller samarbeidsforhold (og det tas høyde for eventuelle interesser i hvert enkelt tilfelle) og i henhold til gjeldende rett.

Du kan til enhver tid tilbaketrekke ditt samtykke til behandling av din persondata til ethvert av de nedenstående formål, med unntakelse av eventuell behandling bestemt av gjeldende råd og regler. Vær oppmerksom på at tilbaketrekket ditt av samtykke kan medføre at Ruby Rejser ikke lengre vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med ditt kunde- eller leverandørforhold. Derfor kan tilbaketrekket av samtykke i noen tilfeller medføre konsekvensen at du annullerer dine kjøpte produkter eller tjenester.

6.1 Kundeadministrasjon

Ruby Rejser behandler dine personopplysninger i forbindelse med opprettelse og løpende administrasjon av kundeforholdet ditt med Ruby Rejser som ledd i driften av forretningen vår, herunder bestilling av reiser og leveranse av våre øvrige produkter (som f.eks. visumsøknader, reiseforsikringer, transferservice), opprettholdelse av våre kunderegistre, fakturering, inkasso, markedsføring, statistikk m.m.

6.2 Administrasjon av leverandør- og samarbeidsforhold

Ruby Travel behandler dine personopplysninger i forbindelse med administrasjon av leverandør- og/eller samarbeidsforhold hvor du er leverandør eller samarbeidspartner eller kontaktperson for en av de respektive som Ruby Travel samarbeider med som ledd i driften av forretningen vår, herunder opprettholdelse av vårt CRM-register med informasjon om våre kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartner.

6.3 Premieuttrekk, konkurranser eller spørreskjema- og kundeundersøkelser

Ruby Rejser behandler og bruker dine personopplysninger når vi skal oppfylle vår kontrakt med deg eller i vår legitime research av hvordan kunder bruker våre tjenester. Dette brukes til å utvikle våre produkter og tjenester og øke vår forretning.

6.4 Markedsføringsmateriale

Ruby Rejser behandler og bruker dine personopplysninger til å kontakte deg for å holde deg oppdatert på de seneste nyhetene, tilbud, arrangementer, salg, brosjyrer, kampanjer og konkurranser som vi anser for å være interessante eller relevante for deg. Vi vil vanligvis kun kontakte deg når vi har samtykke til dette eller på grunn av vår legitime interesse i å gi deg kundeservice. Se vennligst §7. Markedsføring lengere nede for mer informasjon.

6.5 Personliggjørelse av din kundeopplevelse og forbedring av vår service

Ruby Rejser bruker dine personopplysninger til å gi deg en mer personlig service. Dette kan omfatte at vi tilpasser den kommunikasjonen som vi sender til deg ut fra dine preferanser og kun sender deg annonseringer som vi mener du er interessert i og/eller som vil forbedre din ferieopplevelse (på grunnlag av vår legitime interesse i å presentere deg for riktige og relevante produkter og tjenester). For å forbedre kundeservicen vår kan vi også ta opp og/eller overvåke telefonsamtaler.

6.6 Behandling av søknader

Ruby Rejser bruker dine personopplysninger til å behandle eventuelle søknader som du sender til oss, enten direkte eller via en agent eller jobbkonsulent (uoppfordret eller som svar på en annonse) (på grunnlag av vår legitime interesse i å rekruttere nye medarbeidere eller leverandører).

6.7 Optimering av våre nettsider

Hvis du bruker våre nettsider, vil vi bruke dine personopplysninger til å sikre at innholdet fra våre nettsider presenteres på en effektiv måte for deg og på din enhet, med formålet å gi deg adgang til våre nettsider på en effektiv, bekvem og optimal måte, og gi deg innhold som er relevant for deg ved hjelp av verktøy til nettsideanalyse og research og i visse tilfeller i kombinasjon med andre opplysninger som vi har om deg (på grunnlag av vår legitime interesse i å drive og presentere effektive og lett anvendelige nettsider til våre nettsidebrukere).

6.8 Verktøy til analyse av data med formålet om å forbedre vår nettside, produkter/tjenester, markedsføring, kunderelasjoner og -opplevelser

Bruken av dine personopplysninger er nødvendig for våre legitime interesser (å definere kundetyper til våre produkter og tjenester, å holde nettsiden vår oppdatert og relevant, å utvikle vår forretning og velge vår markedsføringsstrategi).

6.9 Research

Ruby Rejser bruker dine personopplysninger til å utføre aggregert og anonymisert research om generelt engasjement med våre tjenester og systemer eller hvis du velger å delta i kundeundersøkelser, forbrukerfokusgrupper og research (på grunnlag av våre legitime interesser i å forbedre våre produkter, tjenester og kundeservice).

6.10 Overholdelse av gjeldende lover og regler

Ruby Rejser behandler dine personopplysninger i forbindelse med overholdelse av lover og regler som Ruby Rejser er underlagt i forbindelse med driften av firmaet eller til oppfyllelse av forskjellige innberetnings- eller opplysningsforpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler.

Ruby Rejser streber etter å sikre at alle personopplysninger vi behandler er korrekte og oppdaterte. Vi ber deg derfor om alltid å underrette oss om eventuelle endringer i dine personlige forhold (f.eks. endring av adresse eller betalingsopplysninger) slik at vi kan sikre at dine personopplysninger alltid er korrekte. Hvis du har opprettet en reiseprofil hos oss, ber vi deg om å logge på profilen din og oppdatere den i tilfelle av eventuelle endringer.

 

7. Markedsføring

En av grunnene til at vi noen ganger samler inn personopplysninger er så vi kan danne oss et overblikk over hva vi tror du har av interesser av våre produkter. Med denne informasjonen beslutter vi hvilke produkter, tjenester og tilbud som kan være relevante for deg og hvilken markedsføring du kunne være interessert i.

Vi holder deg oppdatert med våre seneste tilbud, partnerskap, salg, kampanjer, konkurranser (eller våre partneres) som vi mener kunne være relevant for deg.

Vi kontakter deg kun på denne måten hvis:

Du har gitt samtykke til å motta markedsføring fra oss og ikke senere har fortalt oss at du ikke vil høre fra oss.

Du har en booking hos oss og ikke har fortalt oss at du ikke vil høre fra oss.

 

7.1 Ønsker du ikke å motta markedsføring fra oss?

Vi ønsker aldri å sende markedsføring til noen som ikke er interesserte i å motta dette innholdet. Hvis du har bestemt deg for at du ikke lengre ønsker å høre fra oss kan du melde deg av markedsføringen vår ved å trykke på "avmeld"/"unsubscribe" som er inkludert i alle våre eposter eller ved å kontakte oss.

7.2 Tredjeparter og markedsføring

Vi gir ikke opplysningene dine videre til andre parter til markedsføringsformål med mindre du har akseptert det. Vi vil alltid sørge for å ha samtykket ditt før vi deler din personlige data med ethvert annet firma til markedsføringsformål.

I markedsføringsmaterialet som vi sender til deg kan vi ved leilighet også medta opplysninger om utvalgte forretningspartnere som yter tjenester knyttet til vårt eget produkt.

  

8. Juridisk grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Ruby Rejser behandler som utgangspunkt opplysninger om deg på et av følgende grunnlag: (1) Ditt samtykke, (2) inngåelse eller oppfyllelse av din kontrakt med Ruby Rejser, (3) hensynet til Ruby Rejsers legitime interesser, dvs. formålene beskrevet lengre oppe, (4) oppfyllelse av en rettmessig forpliktelse som Ruby Rejser er pålagt, (5) beskyttelse av dine eller annen fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig for at et rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for å overholde Ruby Rejsers eller dine arbeids-, helse-, og sosialrettlige forpliktelser som følger av nasjonal rett eller EU-rett. Dessuten kan det oppstå situasjoner hvor vi behandler dine personopplysninger av hensyn til en tredjeparts legitime interesser med hensyn til de formålene som er beskrevet, med mindre hensynet til dine interesser veier tungere.

 

9. Deling av personopplysninger

Ruby Rejser gir opplysninger videre i det omfang som er nødvendig som ledd i driften av vår forretning, herunder for å kunne levere din reise samt øvrige produkter du har kjøpt hos oss i den forbindelsen.

Ruby Rejser vil typisk gi personopplysninger videre til følgende mottakere i forbindelse med bestilling av en reise og dermed relaterende produkter:

9.1 Globale Distribusjons Systemer (GDS)

Et GDS er et IT-nettverkssystem som eies eller drives av et firma som muliggjør transaksjoner mellom reisebransjens tjenesteutbydere, hovedsakelig flyselskaper, hoteller, bilutleiefirmaer og reisebyråer. Et GDS forbinder tjeneste, priser og bookinger ved å konsolidere produkter på tvers av de tre reisesektorene, altså reservasjoner av fly, reservasjoner av hoteller og bilutleie.

Ruby Rejser bruker diverse GDS’er som ledd i vårt firma – kontakt oss hvis du ønsker opplysninger om disse.

9.2 Flyselskaper

Ruby Rejser gir personopplysninger videre til flyselskaper i forbindelse med bestilling av din reise. Opplysninger til flyreise vi typisk være fornavn, mellomnavn, etternavn, avreiseflyplass, destinasjon, dato for ut- og hjemreise, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med reisen din, herunder bestilling av spesialmenyer under flygningen og evt. behov for assistanse på flyet eller på flyplassen.

I forbindelse med reise til spesielle destinasjoner kan vi dessuten gi informasjon videre om ditt passnummer eller andre nødvendige passopplysninger til flyselskapet.

9.3 Hoteller

Ruby Rejser gir personopplysninger videre til hotellene som du skal benytte deg av på reisen. Ved bestilling av dine hotellovernattinger vil vi typisk opplyse om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, dato for ankomst og avreise, romkategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med reisen din, herunder bestilling av spesialmenyer under hotelloppholdet og evt. behov for assistanse i forbindelse med handicap eller sykdom.

9.4 Bilutleiefirmaer

Ruby Rejser gir personopplysninger videre til bilutleiefirmaer hvis du skal ha et kjøretøy til rådighet under reisen din. Ved bestilling av leiebil vil vi typisk opplyse om fornavn, mellomnavn, etternavn, sted for henting, leieperiode, spesielle ønsker i forbindelse med leien av kjøretøyer, herunder spesielle foranstaltninger i forbindelse med handicap eller sykdom.

9.5 Busselskaper

Ruby Rejser gir personopplysninger videre til busselskaper hvis du skal på bussreise som ledd i din reise (f.eks. i forbindelse med dagsturer til kjente turistattraksjoner). Ved bestilling av din bussreise vil vi typisk opplyse om fornavn, mellomnavn, etternavn, sted for henting, dato og tidspunkt for bussreisen, destinasjon samt spesielle ønsker i forbindelse med reisen din, herunder bestilling av spesialmenyer under bussreisen og evt. behov for assistanse under bussreisen i forbindelse med handicap eller sykdom.

9.6 Rederier

Ruby Rejser gir personopplysninger videre til rederier hvis du skal på skipsreise som ledd i din reise (f.eks. i forbindelse med dagsturer til kjente turistattraksjoner, cruise). Ved bestilling av din skipsreise vil vi typisk opplyse om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, reiserute, dato og tidspunkt for ankomst og avreise, romkategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med reisen din, herunder bestilling av spesialmenyer under seilasen og evt. behov for assistanse i forbindelse med handicap eller sykdom.

9.7 Bedbanks

En bedbank er et IT-nettverkssystem som eies eller drives av et firma som muliggjør transaksjoner mellom reisebransjens tjenesteutbydere, hovedsakelig hoteller og reisebyråer eller sluttkunden. Ruby Rejser gir personopplysninger videre til bedbanks for å bestille de hotellene som du skal bruke på reisen din. Ved bestilling av dine hotellovernattinger vil vi typisk opplyse om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, dato for ankomst og avreise, romkategori, bonuskortnummer, spesielle ønsker i forbindelse med reisen din, herunder bestilling av spesialmenyer under hotelloppholdet og evt. behov for assistanse i forbindelse med handicap eller sykdom.

Ruby Rejser bruker diverse bedbanks som ledd i forretningen vår – kontakt oss hvis du ønsker opplysninger på disse.

9.8 Reiseagenter

Hvis du som ledd i reisen din skal delta på utflukter eller har behov for transfer, kan Ruby Rejser vidergi personopplysninger til reiseagenter. Reiseagenten har til oppgave å arrangere den pågjeldende utflukten eller transferen ved bestilling av de ønskede ytelsene hos lokale leverandører på destinasjonen. Ved bestilling av dine utfluker/transfers vil vi typisk opplyse om fornavn, mellomnavn, etternavn, destinasjon, tidspunkt for ankomst og/eller avreise, type kjøretøy, destinasjon samt spesielle ønsker i forbindelse med transferen eller utflukten, herunder bestilling av spesialmenyer og evt. behov for assistanse i forbindelse med handicap eller sykdom.

9.9 Forsikringsselskap

Som ledd i bestillingen av din reise har du mulighet for å kjøpe en reise- og/eller avbestillingsforsikring. Hvis du ønsker å bestille en forsikring gjennom os, vil vi gi personopplysninger videre til forsikringsselskapet som skal brukes for å tegne forsikringen hos dem. Ved tegning av forsikring vil vi typisk opplyse om fornavn, mellomnavn, etternavn, epostadresse, adresse, destinasjon, dato for ut- og hjemreise samt reisetype.

Ruby Rejser samarbeider med følgende forsikringsselskaper som ledd i vår forretning: Gouda, Europæiske.

9.10 Spesielt vedrørende kvalifiserte tilbud

Når du velger Ruby Rejser, har du mulighet for å få et kvalifisert tilbud på en reise. Et kvalifisert tilbud er en tilbudsform hvor det i forbindelse med utarbeidelsen av tilbudet foregår en preliminær reservasjon av den ønskede reisen til deg. Dette gir deg full muligheten for å reservere en plass på de ønskede avgangene i opp til tre dager før du tar stilling til om vi skal utstede en billett på den preliminære reservasjonen eller om den skal annulleres.

For å kunne avgi et kvalifisert tilbud gir vi opplysningene om deg og den ønskede reservasjonen videre til et GDS (som beskrevet i 9.1) som foretar den prelimiære bookingen hos flyselskapet, hotellet, mv.

Siden det i forbindelse med innhentingen av det kvalifiserte tilbudet gis opplysninger om deg videre til flere nye selvstendige dataansvarlige (GDS, flyselskap, hotellet) kan opplysningene dine bli oppbevart hos disse mottakerne etter tilbudets utløp – også i tilfelle av at tilbudet annulleres.

Ruby Rejser kan dessuten gi videre og/eller overlate dine personopplysninger til andre leverandører og/eller tjenesteutbydere i forbindelse med vanlig drift av vår forretning, f.eks. i forbindelse med ekstern administrasjon av våre IT-systemer, analyseoppgaver, markedsføringsoppgaver, inkasso, kredittvurdering, revisjon, juridisk bistand m.m.

For ytterligere opplysninger om våre leverandørers og samarbeidspartneres behandling og beskyttelse av dine personopplysninger henvises til deres personvernserklæringer og vilkår. Kontakt oss hvis du trenger opplysninger på disse.

Ruby Rejser streber etter å begrense mengden av personopplysninger i personhenførbart format i videst mulig omfang for derved å begrense tilfeller hvor opplysninger blir gitt videre som kan henføres til deg personlig.

Ruby Rejser gir ikke dine personopplysninger videre med mindre dette er nødvendig for å utføre vår forretning eller oppfylle dine behov.

 

10. Internasjonale overførsler av dine personopplysninger

Grunnet naturen av Ruby Rejsers forretning vil personopplysningene dine kunne videreføres til land utenfor EU/EØS i forbindelse med bestilling av en reise hos oss. For å kunne levere våre ytelser til deg, er vi nødt til i visse tilfeller å anvende samarbeidspartnere og leverandører utenfor EU/EØS.

Uten muligheten for å overføre dine opplysninger til mottakere utenfor EU/EØS vil Ruby Rejser være ute av stand til å levere den ønskede reisen til deg. Dette gjelder hvis bestillingen av din reise forutsetter at det overføres opplysninger til mottakere utenfor EU/EØS, f.eks. for å kunne booke fly, hoteller mv. på din reisedestinasjon.

Databeskyttelseslovgivningen i disse landene kan være lempeligere enn den er i Danmark/Norge og i øvrige EU/EØS siden det i største del av tilfellene vil være snakk om land hvor EU-kommisjonen har vurdert at databeskyttelsesnivået ikke er på høyde med databeskyttelsesnivået innenfor EU/EØS.

I tilfeller hvor det er praktisk mulig for oss, vil overførsel av dine personopplysninger skje på bakgrunn av EU-kommisjonens utarbeidede standardoverførselskontrakter som er spesielt utarbeidet til dette formålet. Overførsler til USA vil foregå på bakgrunn av Privacy Shield. Privacy Shield er en avtale mellom EU og USA som blant annet fastsetter et sterkt sett av databeskyttelsesregler og sikkerhetsforanstaltninger som treffes på din forespørsel før inngåelsen av kontrakten (f.eks. i forbindelse med avgivelse av et kvalifisert tilbud som omtalt i 9.10).

Derfor er det viktig at du er oppmerksom på av overførselen av dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS i forbindelse med bestilling av en reise hos Ruby Reiser betyr at personopplysningene din ikke har samme beskyttelse som norske eller EU-regler.

I forbindelse med overførselen av opplysninger er det en nærliggende risiko for at det i det pågjeldende landet ikke er klare, presise og tilgjengelige regler om landets myndigheters adgang til bruk av dine personopplysninger; at det ikke er regler om at landets myndigheters adgang til dine opplysninger skal være nødvendig og proporsjonal; at landet ikke har en uavhengig og effektiv tilsynsmyndighet; samt at landet ikke har tilgjengelige og effektive rettsmidler for de registrerte.

Hvis du ikke ønsker at Ruby Rejser i forbindelse med bestilling av din(e) reise(r) sender dine opplysninger til mottakere utenfor EU/EØS, ber vi deg om å opplyse om dette senest i forbindelse med bestillingen av reisen din.

Ruby Rejser gir ikke i noen tilfeller personopplysninger videre til mottakere utenfor EU/EØS med mindre dette er nødvendig for å kunne utføre vår forretning og oppfylle dine behov ved f.eks. å levere den ønskede reisen til deg.

 

11. Dataintegritet og -sikkerhet

Personopplysninger oppbevares ikke lengre enn nødvendig for å oppfylle formålet de er innsamlet til med mindre oppbevaringen er nødvendig for å oppfylle nasjonale lovkrav, herunder lovpliktige oppbevaringsperioder i forbindelse med bokføring.

Det er Ruby Rejsers politikk å beskytte personopplysninger ved å treffe tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger. Når det ikke lengre er behov for dine personopplysninger, sikrer vi at de slettes på en sikkerhetsmessig, forsvarlig måte.

 

12. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til dine rettigheter etter den gjeldende databeskyttelseslovgivningen. Du kan blant annet forespørre om innsikt i personopplysningene som Ruby Rejser besitter samt gjøre innsigelse mot behandlingen av opplysningene, herunder gjøre innsigelse mot automatiserte avgjørelser og profilering (§ punkt 5 & 6) eller mot anvendelse av dine personopplysninger til direkte markedsføring. I tillegg kan du forespørre om beriktigelse eller sletting av eventuelle ukorrekte opplysninger om deg selv, tilbaketrekke et samtykke til behandling av dine personopplysninger samt gjør retten din til dataportabilitet gjeldende.

Hvis du ønsker å ta i bruk av en eller flere av rettighetene dine, send vennligst en epost til oss på ruby@ruby-rejser.dk. Din forespørsel blir behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende databeskyttelseslovgivningen.

Klage over Ruby Rejsers behandling av dine personopplysninger skal henvendes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
E-post: dt@datatilsynet.dk

 

13. Oppdateringer

Ruby Rejser evaluerer og oppdaterer løpende denne Personvernserklæringen. Du bør derfor regelmessig sjekke denne siden for eventuelle endringer som kan ha betydning for vår behandling av dine personopplysninger.

Denne Personvernerklæringen ble oppdatert 24. mai 2018.